Referencje

W ostatnim okresie wykonywaliśmy i wykonujemy roboty na zlecenie następujących Inwestorów

Budimex S.A., Warszawa, ul. Stawki 40
Wykonanie instalacji wod.kan. i c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Kazimierza 49 w Warszawie.

AGMET Sp z o.o., Warszawa, ul. Marywilska 22
Wykonanie instalacji wod.-kan., p.poż., wentylacji , c.o. kanalizacji snitarnej i deszczowej zewnętrznej, oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacji w nowobudowanym zespole budynków mieszkalnych PARK LEŚNY – VI ETAP przy ul. Nowowincentego w Warszawie.

AGMET Sp z o.o., Warszawa, ul. Marywilska 22
Budowa salonu samochodowego Mitsubishi w Warszawie przy ulicy Spornej 1/3.
Wykonanie instalacji wod,-kan. gazowa , hydrantowa , odwodnienie dachów, tzw. biały montaż,

Budimex S.A., Warszawa, ul. Stawki 40
Wykonanie kanalizacji podposadzowej, odwodnienia torów, sieci cieplnej, węzła cieplnego dla przedsięwziecia pod nazwą „Rozbudowa obiektu nr 2 na stacji techniczno postojowej Kabaty I linii metra w Warszawie.

AGMET Sp z o.o., Warszawa, ul. Marywilska 22
Wykonanie instalacji wod.-kan., p.poż., wentylacji , c.o. kanalizacji snitarnej i deszczowej zewnętrznej, oraz przyłącza wodociągowego w nowobudowanym zespole budynków mieszkalnych PARK LEŚNY – V ETAP przy ul.Nowowincentego w Warszawie.

Budimex S.A., Warszawa, ul. Stawki 40
Wykonanie instalacji wod.-kan. p.poż. i c.o. w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie. Etap IV – Budynek D.

MONTERM Krzysztof Sakłak, Czesław Sakłak Spółka Jawna, 32-830 Wojnicz, ul. Jagiellońska 2a.
Wykonanie sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych etap B2/B6 w Warszawie przy ul. Chodkiewicza – osiedle EKO-PARK.

Wspólnota Mieszkaniowa Królewska 45 w Warszawie przy ul. Królewskiej 45.
Wymiana instalacji c.o. w budynku mieszkalnym. Roboty budowlane po instalacyjne.

Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 17/19 w Warszawie przy ul. Ratuszowej 17/19.
W budynku mieszkalnym wykonanie instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej-likwidacja piecy gazowych roboty budowlane po instalacyjne .

Budimex S.A., Warszawa, ul. Stawki 40
Wykonanie instalacji wod.-kan. p.poż. i c.o. w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie.

Etap IV – Budynek A.

Wspólnota Mieszkaniowa Prymasa Tysiąclecia 137 w Warszawie, Warszawa, ul. Prymasa Tysiąclecia 137.
W budynku mieszkalnym wymiana instalacji c.o, ciepłej wody, wykonanie węzła cieplnego, wykonanie przyłącza sieci cieplnej, roboty budowlane w pomieszczeniach węzła cieplnego, roboty budowlane po instalacyjne.

Wspólnota Mieszkaniowa Szczęśliwicka 23, Warszawa, ul. Szczęsliwicka 23.
Wykonanie przyłącza wodociągowego.

Warbud S.A., Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A
Wykonanie instalacji wod.-kan.,p.poż., c.o., węzeł cieplny, przyłącze sieci ciepłowniczej w budynku apartamentowym przy ul. Niecałej 11 w Warszawie.i

Wspólnota Mieszkaniowa Szanajcy 16 A, Warszawa ul. Józefa Szanajcy 16 A.
Wymiana instalacji gazowej zasilajacej kuchnie gazowe i piecyki łazienkowe.

Telekomunikacja Polska S.A., Warszawa, ul.Twarda 18
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Telekomunikacji Polskiej S.A przy ul. Św. Barbary 2/ Nowogrodzkiej 46 w Warszawie.

AGMET” Sp. z o.o., Warszawa, ul. Marywilska 22
Montaż instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej międzyosiedlowej oraz przyłącza wodociągowego w nowobudowanym zespole budynków mieszkalnych PARK LEŚNY –VII ETAP przy ul. Malborskiej i Nowowincentego w Warszawie.

Wspólnota Mieszkaniowa Szczęśliwicka 23
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Szczęśliwickiej 23

Budimex-Dromex S.A., Warszawa, ul. Stawki 40
Wykonanie instalacji wod.-kan o c.o. w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie.Etap III

Pasgala., Warszawa, ul. Mińska 25
Wykonanie instalacji wod.-kan .p.poż. w hurtowni przy ul. Matuszewskiej w Warszawie.

„AGMET” Sp. z o.o., Warszawa, ul. Marywilska 22
Montaż instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej międzyosiedlowej oraz przyłącza wodociągowego w nowobudowanym zespole budynków mieszkalnych PARK LEŚNY – I i II ETAP przy ul. Maliborskiej w Warszawie

„AGMET” Sp. z o.o., Warszawa, ul. Marywilska 22
Montaż instalacji wod.-kan., c.o. kanalizacji sanitarnej i deszczowej międzyosiedlowej oraz przyłącza wodociągowego w nowobudowanym zespole budynków mieszkalnych PARK LEŚNY – III i IV ETAP przy ul. Malborskiej i Nowowincentego w Warszawie.

„AGMET” Sp. z o.o., Warszawa, ul. Marywilska 22
Montaż instalacji wod.-kan. p.poż. oraz przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w hali magazynowo-biurowej przy ul. Działkowej w Warszawie dla IDELA IDEA Sp. z o.o.

Budimex-Dromex S.A., Warszawa, ul. Stawki 40
Wykonanie instalacji skroplin dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Operatora Sieci Elektroenergetycznych PSE w Konstancinie – Bielawie.

Budimex-Dromex S.A., Warszawa, ul. Stawki 40
Wykonanie instalacji wod.-kan. w zespole budynku mieszkalnym przy ul. Kocjana – etap I i II.

Budimex-Dromex S.A., Warszawa, ul. Stawki 40
Wykonanie kanalizacji podposadzkowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Człuchowskiej.

CFE POLSKA Sp. z o.o, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Wykonanie wod.-kan. , c.o, gazowej w budynkach mieszkalnych Villa L’Azur przy ul. Batalionów Chłopskich w Warszawie.

SBM „DEMBUD” Warszawa, ul. Żelazna 41
Wykonanie instalacji wod-kan, c.o., wentylacji oraz przyłączy w budynku przy ul. Grębałowskiej 19/21

MAK-DOM Sp. z o.o., Stara Iwiczna, ul. Nowa 23
Wykonanie sieci wodociągowej Dn 150 mm – 720,0 mb. oraz kanalizacji ogólnospławnej Dn 150-400 mm – 460,0 mb. dla osiedla mieszkaniowego FORT CHRZANÓW przy ul. Kopalnianej / Moździerzy.

TAWO Sp. z o.o., 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Wykonanie wod.-kan. p.poż i c.o w nowobudowanej hali produkcyjnej przy ul. Pawła Włodkowica w Warszawie.

MODUS – Usługi Budowlane, Warszawa, ul. Krasińskiego 18 m 152
Wykonanie wod.-kan. i c.o w budynku mieszkalnym przy ul. Tarchomińskiej

Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w domu studenckim AKADEMIK przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie.

Dom Pomocy Społecznej CHEMIK, Warszawa, ul. Korotyńskiego 10
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w DPS „CHEMIK”.

PBiUT „ ERBUD” Sp. z o.o., Toruń, ul. Szosa Białostocka 40-62
Montaż instalacji wod.-kan. i c.o., wykonanie węzła cieplnego z przyłączem preizolowanym w nowobudowanym budynku mieszkalnym przy ul. Czerskiej 18 w Warszawie

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”, Warszawa, ul. Białostocka 11:
Osiedle Mieszkaniowe przy ul. Światowida róg Myśliborskiej:
Instalacje wewnętrzne wód.-kań., c.o., wentylacji i gazu.
Instalacja elektryczna, telefoniczna, domofonowa i telewizyjna.
Węzeł cieplny i stacje hydroforowe.
Przyłącze wod.-kan., sieć cieplna preizolowana i gazowa oraz przyłącze kablowe.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”, Warszawa, ul. Białostocka 11.
Osiedle Mieszkaniowe SŁOWIKI przy ul. Ćmielowskiej róg Myśliborskiej:
instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o., wentylacji i gazu,
instalacja elektryczna, telefoniczna, domofonowa i telewizyjna,
węzeł cieplny i stacje hydroforowe,
przyłącze wod.-kan., sieć cieplna preizolowana i gazowa oraz przyłącze kablowe,

Osiedle Mieszkaniowe MYŚLIBORSKA przy ul. Ćmielowskiej róg Myśliborskiej:
instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o., wentylacji i gazu,
instalacja elektryczna, telefoniczna, domofonowa i telewizyjna,
węzeł cieplny i stacje hydroforowe,
przyłącze wod.-kan., sieć cieplna preizolowana i gazowa oraz przyłącze kablowe

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”, Warszawa, ul. Białostocka 11.
Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Markowskiej 6.

HYDROBUDOWA 6, Warszawa, ul. Domaniewska 50A
Wykonanie kanalizacji podposadzkowej oraz przykanalików sanitarnych i deszczowych na bud. Karolin – Mazowsze w Otrębusach.

Dzielnica Wola m. st. Warszawy, Al. Solidarności 90
Remont bloku żywienia w Przedszkolu nr 17 przy ul. Krochmalnej 1 w Wraszawie:
wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych,
ułożenie glazury i terakoty,
modernizacja łazienek , magazynów żywności i szatni.

HORYZONT 3000, Warszawa, ul. Mokotowska 39 lok. 32
Wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej mieszkań w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Mieszkaniowym „NOWY BUKOWIEC” w Legionowie.

Mostostal Export S.A., Warszawa, ul. Krucza 20/22.
Osiedle mieszkaniowe „ŚWIATOWID” przy ul. Ćmielowskiej.
wykonanie instalacji wód.-kań., c.o. i gazowej,
sieć zewnętrzna wodociągowa Dn. 200 mm.
przyłącze preizolowane i tranzytowe,
montaż hydroforni,

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”, Warszawa, ul. Białostocka 11.
wymiana instalacji wod-kan. i c.o. budynkach mieszkalnych przy ul. Białostockiej 7,
wymiana instalacji wod-kan. i c.o. budynkach mieszkalnych przy ul. Białostockiej 9,
wymiana poziomów wodociągowych w budynku mieszkalnym przy ul. Nagodziców 2.

Zarząd Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, Warszawa, ul. Szwoleżerów 5
Wymiana instalacji c.o. i gazowej w budynku przy ul. Górnośląskiej 10 w Warszawie, doposażenie w instalację c.c.w. oraz wykonanie węzła cieplnego i przyłącza sieci cieplnej do tego budynku

Zarząd Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, Warszawa, ul. Szwoleżerów 5.
Wymiana instalacji wod.-kan, gazu oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Lipowej 1A.
Wykonanie węzłów cieplnych i przyłączy preizolowanych do budynków komunalnych przy ul. Koszykowej 49A i 51 A.
Wymiana instalacji c.o., c.w., z.w., węzły cieplne, automatyka węzłów cieplnych, instalacje elektryczne, roboty budowlane, projekty techniczne:
w budynkach mieszkalnych:
6 budynków przy ul. Koziej, instalacje c.o., wód..-kań.
węzeł cieplny w budynku przy ul. Koziej
instalacje c.o. w budynku przy ul. Wareckiej 11
sieci tranzytowe w budynku przy ul. Wareckiej 8
sieci tranzytowe w budynku przy ul. Wareckiej 6

w szkole Nr 220:
wymiana instalacji c.o.
modernizacja węzła cieplnego.

w szkole Nr 32:
modernizacja węzła cieplnego.

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, ul. Kasprzaka 17A:
Wykonanie modernizacji węzła cieplnego z podłączeniem do sieci oraz podłączenie budynku warsztatowego do węzła cieplnego.

Urząd Dzielnicy Warszawa – Bielany, ul. Przybyszewskiego 70//72:
Modernizacja węzła cieplnego oraz wymiana instalacji c.o. wraz z robotami adaptacyjnymi w budynku Urzędu Gminy przy ul. Przybyszewskiego 80/82

Urząd Dzielnicy Praga Południe Gminy Warszawa Centrum.
Remont Szkoły Podstawowej nr 71 przy ul. Boremlowskiej 6/12:
modernizacja kuchni,
kotłownia olejowa,
roboty budowlane,
instalacje elektryczne,
instalacje c.o.,
instalacje wód.-kań.

Remont Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22:
kotłownia gazowa,
roboty budowlane,
instalacje wód.-kań.,
instalacje c.o.,
instalacje elektryczne.

PKS Dworzec Zachodni.
kotłownia gazowa.
przyłącze gazowe ze stacją redukcyjną.

Zarząd Budynków Komunalnych „WOLA”, Warszawa, ul. Bema 70.
Roboty remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Krzyżanowskiego 48:
wykonanie przyłącza gazowego ze stacją redukcyjną,
modernizacja pomieszczenia na potrzeby kotłowni,
montaż kotła i komina stalowego,
modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody w technologii Aquatherm,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania jw.,
docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją.

Roboty remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Krzyżanowskiego 42 i Krzyżanowskiego 46:
modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody w technologii Aquatherm,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania jw.,
docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją.

Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Twardej 66.
Roboty konserwacyjne kotłowni gazowych, instalacji c.o. i instalacji wod-kan. w budynkach przy ul. Krzyżanowskiego 44, Krzyżanowskiego 48, Bema 81:

Roboty remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 22A
wykonanie kotłowni gazowej Viessmann,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w technologii Aquatherm,
modernizacja instaalcji ciepłej i zimnej wody w technologii jw.

Konserwacja kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Krzyżanowskiego 48 i 44, Bema 81, Płockiej 22A.

Urząd Gminy Warszawa Białołęka.
wymiana instalacji c.o. oraz wod.-kan. w budynkach mieszkalnych,
roboty budowlane i wykończeniowe,

Konserwacja w gminnych szkołach i przedszkolach:
roboty remontowe i konserwacyjne instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania i wod-kan.. oraz węzłów cieplnych.

SPEC – Warszawa.
Kotłownia gazowa w budynku przy ul. Śmiałej:
roboty instalacyjne, budowlane, elektryczne.

Kotłownia gazowa w budynku przy ul. Czarnieckiego:
roboty instalacyjne, budowlane, elektryczne, przyłącze gazowe.

Miejski Ogród Zoologiczny.
kotłownia olejowa,
kanalizacja ogólnospławna Dn. 200,
roboty remontowo-budowlane.

Urząd Gminy Warszawa – Bemowo.
Wykonanie sieci wodociągowej Dn.. 100 w ul. Drzeworytników.
Węzeł cieplny w Szkole Podstawowej przy ul. Irzykowskiego la.
Węzeł cieplny w Szkole Podstawowej przy ul. Szobera l.
Instalacja c.o. w Szkole Podstawowej przy ul. Szobera l.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa, ul. Wólczyńska 133.
wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja węzłów cieplnych,
wymiana instalacji c.o. oraz modernizacja węzłów cieplnych,
wymiana przyłącza sieci cieplnej w technologii preizolowanej.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa, ul. Sanguszki 1:
wymiana instalacji kanalizacji deszczowej,
modernizacja instalacji wod-kan.,
wykonanie parociągu Dn. 200 mm,
wymiana instalacji technologicznych w modernizowanych wydziałach.

Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Remont ośrodka wczasowego w Mierkach:
modernizacja kuchni,
wymiana instalacji c.o.,
wymiana instalacji wod.-kan.,
roboty budowlane,
roboty elektryczne,
roboty stolarskie i ciesielskie.

Ośrodek wczasowy w Jadwisinie:
roboty budowlane,
budowa sieci cieplnej preizolowanej,
wymiana instalacji wod.-kan., roboty ziemne,
roboty drogowe,
roboty betoniarskie.

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku GP przy ul. Powsińskiej w Warszawie.
Roboty kablowe elektryczne i ogólnobudowlane w Ośrodku Wczasowym w Łańsku.

Rejonowy Areszt Śledczy.
Rozbudowa budynku w Areszcie Śledczym w Warszawie, ul. Chłopickiego:
roboty budowlane, instalacje c.o., wod.-kan., roboty wykończeniowe.

Roboty remontowe w Areszcie Śledczym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej:
roboty budowlane i instalacje c.o., wod.-kan., roboty wykończeniowe.

CIECH S.A., Warszawa, ul. Powązkowska 46/50.
Wykonanie hydroizolacji tarasu budynku:
roboty rozbiórkowe tarasu,
wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwodnej,
ułożenie GRESU i okładzin z płyt kamiennych.

Jednostka Wojskowa nr 3688 przy ul. 11 Listopada 17/19.
Remont budynków koszarowych nr 4 i 30:
wymiana stolarki okiennej o drzwiowej,
wymiana instalacji c.o i wod.-kan.,
wymiana instalacji elektrycznej,
roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
roboty dekarskie.

Prochem S.A.
Budowa magazynu spedycyjnego PEKAES AUTO-TRANSPORT S.A. w Błoniu:
roboty budowlane,
wykonanie sieci cieplnej preizolowanej,
wykonanie sieci wodociągowej,
roboty ślusarskie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Modernizacja przepompowni ścieków „Saska Kępa” a w tym:
sala konferencyjna z zapleczem kuchennym,
przebudowa węzła tłocznego Dn. 800,
budowa sieci preizolowanej Dn. 300,
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
instalacje wewnętrzne c.o, z.w., c.t., kotłownia gazowa,
wentylacja,
roboty budowlane – nadbudowa budynku administracyjnego z robotami wykończeniowymi, roboty konstrukcyjne w hali pomp,
roboty malarskie, glazurnicze i inne,
roboty elektryczne z automatyką przemysłową.

Wykonanie sieci wodociągowej Dn. 100 z przyłączami w ul. Telefonicznej.
Budowa przewodu wodociągowego Dn. 150 mm w ul. Górnośląskiej.
Budowa przewodu wodociągowego Dn. 150 mm w ul. Grójeckiej.
Budowa przewodu wodociągowego Dn. 100 mm w ul. Dantyszka.

Urząd Miasta w Zielonce.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej Dn. 200 mm, L = 319 mb w ul. Kołłątaja.
Kanalizacja sanitarna Dn. 200 w ul. Ks. Skorupki, Kołłątaja, Staszica L = 490 mb.

BP Poland Sp. z o.o. Kraków, ul. Retoryka 1.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu Dn. 200 mm na Stacji Paliw Warszawa – Wawer, ul. Zwoleńska róg Patriotów.

Apexim S.A. Warszawa ul. Kłobucka 25.
instalacje wód.-kań.
kanalizacja deszczowa,
stacja uzdatniania wody,
hydrofornia,
sieć wodociągowa zasilająca biurowiec w wodę,
roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska”.
modernizacje węzłów cieplnych,
roboty budowlane, roboty remontowe.